Sundhedsplejens tilbud på Rudolf Steiner-Skolen.

Sundhedsplejen i Skanderborg Kommune udarbejder sit tilbud efter vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsplejen forsøger at ensrette tilbuddet på de forskellige skoler i kommunen, men der vil forekomme variationer alt efter, hvilke behov det enkelte barn, familie eller skole har.

Sundhedsplejen ønsker at medvirke til at fremme sundhed og trivsel. Der arbejdes både forebyggende og sundhedsfremmende. Forebyggelse handler om at holde sig rask ved at undgå sygdom. Sundhedsfremme handler om livsmod, livsglæde og handlekraft.

Kommunikation mellem forældre og sundhedsplejersken:

Kommunikation fra sundhedsplejersken til forældrene efter samtale/undersøgelse sker på www.sundhedsvejen.dk hvor der logges ind med NemId. Det er her al information gives, og også her forældre kan læse notat, se vækstkurve samt svar på undersøgelser for deres barn. Der gives således INGEN skriftlig meddelelser i papirform fra sundhedsplejersken til forældrene, hvorfor det er forældrenes ansvar at være opsøgende på sundhedsvejen.dk

Overvægtklinik - er dit barn overvægtig?

Vil I gerne hjælpe jeres barn til en sundere hverdag? Og er I som familie parat til at omlægge usunde vaner? Så kan Overvægtsklinikken hjælpe jer. Læs om tilbuddet og tilmelding på kommunens hjemmeside.

Sundhedsplejerskens tilbud er:

Børnehaveklasse: Barnet inviteres sammen med dets forældre til en helbreds- og sundheds-samtale.

Der foretages synstest, farvesynstest og høreprøve, og der måles højde samt vægt. Sundhedsplejersken kommer forinden på besøg i klassen, og fortæller eleverne om samtalen og de forskellige undersøgelser.

1. klasse: Eleverne inviteres enkeltvis eller i små grupper til en samtale om sundhed. Eleverne tegner og fortæller, der tages udgangspunkt i deres egne tanker, følelser og oplevelser. Der måles højde og vægt.

2. klasse: Eleverne tilses ikke rutinemæssigt, men efter behov.

3. klasse: Eleverne inviteres enkeltvis eller i små grupper til en samtale om sundhed. Eleverne reflekterer i fællesskab over forskellige billeder og spørgsmål. Der foretages synstest og højde samt vægt måles.

4. klasse: Eleverne tilses ikke rutinemæssigt, men efter behov.

5. klasse: Der er to tilbud til klassen på denne årgang:

1) Sundhedspædagogiske tilbud i form af pubertetsundervisning. Klassen opdeles i pige- og drengegrupper.

2) Sundhedspædagogisk tilbud ved navn "Hvad jeg tror om andre". Sundhedsplejen søger i samarbejder med SSP at fremme de unges sunde valg, herunder undgå risikoadfærd og flertalsmisforståelser. Forældrene inviteres til et aftenmøde, som varetages af SSP, og klassen får undervisning a´2 sektioner ved skolens sundhedsplejerske.

6. klasse: Eleverne inviteres enkeltvis til sundhedssamtale. Der foretages synstest, og der måles højde samt vægt.

7. klasse: Eleverne inviteres ikke rutinemæssigt, men efter behov.

8. klasse: Eleverne inviteres individuelt til helbreds- og sundhedssamtale. Der foretages synstest og høreprøve, og der måles højde og vægt. Ud fra et sundheds- og helbredsperspektiv gives der mulighed for, at den unge får drøftet sine fremtidsovervejelser.

9. klasse: Eleverne tilses ikke rutinemæssigt, men efter behov.

Samarbejdsforhold:

Forældre og elever orienteres forud for samtaler/undersøgelser/undervisning på forældre-intra.

Der opfordres til, at forældre og elever inden sundhedssamtalen har diskuteret, hvordan barnet eller den unge trives,
og om der er specielle emner eller problemer, der bør fokuseres på under samtalen. For at gøre en fælles indsats for sundhed
og trivsel for den enkelte elev og på skolen generelt, er det naturligt for sundhedsplejersken at drøfte det relevante med klasselæreren. I den
forbindelse indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene forinden.

Skolen arbejder tværfagligt, hvorfor sundhedsplejersken efter behov deltager i de såkaldte TS-møder (tværfaglige samarbejdsmøder). Her drøftes efter aftale med forældrene, hvordan børn med yderligere behov støttes bedst mulig.

Ved behov er alle velkomne til at henvende sig:

Mobil: 2326 5928

Mail: [email protected]

 

Venlig hilsen

Sundhedstjenesten