Faktuelle oplysninger

Antal elever

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 01.01.2017:  163 elever 

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Karaktergennemsnit

Skolen giver ikke nogen tal-karakterer. I stedet får eleverne et vidnesbyrd med verbale beskrivelser af elevens standpunkt i de enkelte fag.
Disse vidnesbyrd bliver givet i 1.kl. - 3.kl. - 6.kl. og 8.kl.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen.

Se Undervisningsministeriets oplysninger her

 

Antal elever pr. pc

Skolens udleverer ikke bærbare pc'er til eleverne, men der er mulighed for at eleverne kan arbejde på deres egne bærbare pc'er.
Dette kræver blot at de nødvendige programmer er installeret på disse.
Der findes trådløst netværk i overskolen.