Skolens historie

Omkring 1980 tog en gruppe mennesker med et mangeårigt antroposofisk arbejde i Århus initiativ til at oprette et seminarium, der kunne uddanne lærere til Rudolf Steiner skolerne. Det blev hurtigt klart, at med til udviklingen hørte en skole i nærheden, så bl.a. seminarieeleverne kunne få deres børn i skole. Man fik indrettet egnede lokaler på Mallinggård, hvor seminariet i forvejen havde til huse.
I 1981 kunne skolen begynde med en børnehaveklasse og en 1. klasse i lokaler i en længe på Mallinggård, lejet af kommunen. Denne længe var tidligere kostald, så der blev lagt et stort arbejde i at få den til at fremstå med tre klasselokaler, en lille sal og et kontor.
Lokalerne på Mallinggård rummer i dag skolens overskole (9. kl. og 1., 2. og 3. videregående).

Skolen voksede

Da skolen voksede med en klasse om året, blev pladsen for trang. Skolen lejede derfor en pavillon indeholdende en større sal med scene, et klasseværelse samt et lærerværelse. Denne pavillon kom senere (fra 2002 - 2007) til at rumme skolens fritidsordning

Børnehuset

Børnehaven havde haft til huse andet sted i byen, men ønskede at etablere sig i området ved skolen. Der blev bygget et hus, som i flere år rummede 2 børnehavgrupper samt børnehaveklassen. Læs mere om Babuska her.

Underskolebygningen og salen

I juni 1986 blev grundstenen lagt til den bygning, der i dag rummer 1. - 4.
klasse samt lærerværelse. I 1989/90 fuldførtes denne bygning til sin nuværende størrelse med yderligere 4 klasselokaler, fysiklokale, musiklokale, sløjdlokale, kontor og 2 kunst-terapirum samt møderum.
I foråret 2002 begyndte indretningen af den af kommunen lejede lade. Her blev indrettet sal til gymnastik, skuespil, eurytmi, årstidsfester m.m. Og en tilbygning med omklædnings- og badefaciliteter kom til.

Pavillonerne

I 2003 fik skolen en pavillon, en håndværksbygning, som anvendes til flere
håndværksfag og kunstfag som sølvsmedning, kobbersmedning og håndarbejde, og som i dag desuden rummer skolens edb-lokale.
I 2004 købte skoleforeningen Audonicons tidligere pedelbolig, som ligger lige op ad børnehavehuset. Her tog i 2005 vuggestuen Karlik sin begyndelse.
Vuggestuen voksede hurtigt til 2 grupper og i 2007 indviede man en ny vuggestuebygning, en tilbygning mod vest til den eksisterende børnehave.
Et splinternyt blokhus blev købt. Det fik sin plads mellem træerne og rummer i dag i hyggelige omgivelser skolens børnehaveklasse.
I 2007 fik skolen endnu 2 pavilloner, og skolens SFO flyttede over i den ene af disse.

Den "gamle" SFO blev istandsat og indrettet med eurytmi-lokale og 2 specialundervisningsrum og konferencerum. Den anden af de to pavilloner anvendes til kunstfag som malning, plastisering, bogbinding, tegneundervisning m.m.

I dag

Skolen er i dag en 12 årig udelt, enhedsskole, med elever på alle årgange, fra børnehaveklasse til 12. klasse (dvs. 0. - 9. klasse og 1.-, 2.- og 3. videregående).