Skolens organisation

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en selvejende juridisk enhed, organiseret som en selvejende institution.

Skolen ledes i et samarbejde mellem bestyrelse, lærerkollegium og skolens leder. Der tilstræbes konsensusbeslutninger
byggende på de selvforvaltningstanker, der ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner.