Indmeldelse

Indmeldelsesskema udfyldes og afleveres på skolens kontor.

I er altid velkomne til at kontakte os og aftale et besøg.

 

Udmeldelse

Ved udmeldelse sendes en mail med udmeldelsesdato til skolens kontor: [email protected] med en måneds varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole og SFO.

Hvis barnet starter på en anden skole, skal det oplyses hvilken.

 

Bemærk: Der er mindst en måneds opsigelse til udgangen af en måned. Dette gælder for både skole og SFO.

Forældreintra: Når en elev bliver udmeldt, bliver adgangen til forældreintra lukket senest en uge efter, at eleven ikke længere går fysisk på skolen.