Priser

Skolepenge 

Skolens udgifter finansieres af forældrenes skolepenge og deres frivillige bidrag til skolens byggefond, foruden af det tilskud, skolen modtager fra staten.
Iflg. lovgivningen skal der være forældrebetaling på en friskole. Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi og den fastsætter beløbet på skolepengene.

Forældrebetaling fra bh. kl. til 12. klasse er i 12 måneder (august - juli) som følger:

1. barn
2. barn
3. barn og øvrige søskende  

kr. 1.750,-
kr. 1.050,-
Betalingsfrie

Satserne gælder i skoleåret 2018/19.
Dertil kommer et beløb på kr. 25,- for et kontingent til obligatorisk medlemskab af Rudolf Steiner-Skoleforeningen pr. familie.

Prisen for mad i børnehaveklassen er kr. 210,- pr. måned i 11 mdr. Juli er betalingsfri.

Betalingen opkræves hver d. 1. i måneden gennem Betalings Service, hvilket er et krav fra skolen.

Instrumentalundervisning er inkluderet, men ikke nødvendige musikinstrumenter og visse undervisningsmaterialer
f.eks. fløjter, ordbøger, sangbøger, læsebog i 3.kl. osv.
Endvidere må der påregnes udgifter til klasseture mm. (se nedenfor).

Skolepengebeløbet følger den almindelige prisudvikling, og man må derfor påregne en årlig stigning på 3%.

Ca. 300 kr. af skolepengene går til finansiering af 2. og 3. videregående, der er helt uden tilskud fra Staten.

OBS: Fra august 2019 ændres skolepengebetalingen:
0. - 3. kl.: Kr. 1.585,- Søskenderabat 2. barn kr. 476,-
4. - 12. kl.: Kr. 1.750,- Søskenderabat 2. barn kr. 525,- fra 4. kl. og op.
3. og 4. barn er fortsat gratis.

Fripladstilskud
Undervisningsministeriet yder et engangstilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for SFO.
Tilskuddet fastsættes under hensyn til forældrenes indkomst, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.
Skolen har kun i et mindre omfang mulighed for at yde moderation (nedsat pris) og dette fastsættes ligeledes under hensyn til forældrenes indkomst.

SFO
0-3 kl.: 750,- pr. måned
I 4. klasse ydes søskenderabat kr. 250,-/måned

SFO beløbet følger den almindelige prisudvikling, og man må derfor påregne en årlig stigning på 3%.

OBS: Fra august 2019 ændres SFO betalingen til 850 pr. måned. Søskenderabat for 4. kl.  børn er uændret.
 

Øvrige udgifter
I skoleforløbet må man påregne udgifter til instrumenter, visse undervisningsmaterialer samt klasseture og rejser.
 

Instrumenter
I 1. klasse skal man betale en pentaton fløjte.
I 3. klasse en C-fløjte og en violin.
I 5. klasse skal man købe det særlige instrument, barnet skal spille på i skolens symfoniorkester.
Det er valgt ved aftale mellem skole og forældre og barn.

Fløjten betales over PBS. Andre instrumenter anskaffes privat eller efter aftale med instrumentlæreren.
Det er i nogle tilfælde muligt at leje instrumentet på skolen. Kontakt musiklærer Martin Haugaard for nærmere oplysninger.

Klasseture

Der er tradition for hvert år at tage på klasseture fra 3. eller 4. klasse og til og med 8. klasse.
Praksis i øjeblikket er:


2. kl.  En så-tur hos landmanden.

3. kl.  En høsttur.

4. kl.  En vikingelejrtur.

5. kl.  En naturoplevelsestur.

6. kl.  En lejrtur til Bornholm i forbindelse med mineralogiperioden.

7. kl.  En ”udfordringstur”, evt. kanotur, cykeltur eller lign.

8. kl.  En større tur med bjergvandring som en del af turen samt evt. med industribesøg.

9. kl.  En tur til Glyptoteket i København i forbindelse med kunsthistorie- æstetikperioden.

           En geologitur kan undertiden komme på tale.

9. kl. og 1. vg. Mulighed for mindre ture i forbindelse med geografi.

1. vg.  Landmålingstur i forbindelse med en matematikperiode.

2. vg.  Undertiden på biologitur til Samsø.

3. vg.  Større kunstrejse til Italien.


I overskolen arrangeres hvert år en fællestur for hele overskolen, dvs. 9. klasse - 3. videregående.
Udgifter til disse ture er af variabel størrelse, og det forsøges selvfølgeligt, at gøre dem så billige som muligt.
Eleverne tjener som regel selv en del af pengene ind til 8. klasse turen ved at lave café ved lørdagsskole-arrangementerne.
Udgifter i forbindelse med klasseture og rejser bestales over PBS via skolepengeopkrævningen.

Ud over dette må man regne med løbende udgifter til bl.a. farver, linealer, fyldepenne, passer, lommeregner,
ordbøger, sangbøger og enkelte lærebøger dog tidligst fra 3. klasse.

Frivilligt Byggefondsbidrag
Der er mulighed for at give et frivilligt månedligt bidrag til Byggefonden. Bidragene, som kan trækkes fra i skat
går til skolens videre udbygning, vedligeholdelse og terminsbetaling.

Vi håber at alle ser værdien af at man som forældre betragter denne mulighed som et ”socialt” ansvar, for at skabe
tag over hovedet til deres børns skolegang.

Behovet er mindst kr. 466,- pr. familie pr. måned.

Læs mere om Byggefonden her.

Spørgsmål
Spørgsmål angående skolepenge samt tilmelding til PBS henvises til skolens kontor tlf. 8651 1981 eller e-mail: [email protected]