Skolebestyrelsen

Mourits Dahl-Hansen

Billede
Funktion: Formand, udpeget af Audonicon
Adresse: Æblevej 12
Postnr.: 8270  Højbjerg
Telefon: 86277679
Mobil: 22466679
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er oprindelig uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og underviste i en årrække i disse fag på VUC. Med mine egne børn i Steinerskole udviklede jeg en stor interesse for pædagogikken, hvilket resulterede i, at jeg tog jeg en steinerpædagogisk uddannelse og blev ansat som klasselærer på skolen i Århus. Efter 28 år som klasselærer på en steinerskole - heraf de sidste syv år i Skanderborg - er jeg nu gået på pension og vil gerne fortsætte med at arbejde for den skole, som er kommet til at betyde meget for mig. Den gode og spændende udvikling,skolen har været igennem de seneste år vil jeg gerne bidrage til at fortsætte og videreudvikle. Desuden vil jeg være med til at styrke forbindelsen til de andre frie skoler,og arbejde for at opbygge en god læreruddannelse for vores kommende lærere. Jeg er gift med Bodil, og vi har to nu granvoksne børn og fem børnebørn. Jeg trådte ind i bestyrelsen ved årsskiftet 2014/15 som udpeget af Audonicon og valgt til formand i januar 2016.

Stig Bredholt Bahnson

Billede
Funktion: Næstformand, forældrerepræsentant
Adresse: Egholmsvej 7, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Telefon: 86182936
Mobil: 61331549
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: I bestyrelsen siden 2013 (genvalgt 2017). Jeg er far til Emil i 7. klasse, Inger i 5. klasse og Kasper i 1. klasse. Jeg bor med min kone Kirsten og børnene i Skanderborg midtby, og arbejder i Danske Banks IT-afdeling i Brabrand. Jeg er uddannet indenfor revision og regnskab samt byggeri. Vi valgte Rudolf Steiner-skolen ud fra overvejelser om børnenes tryghed, trivsel og dannelse. Siden er jeg så blevet indfanget af skolens særlige ånd - den stemning og følelse, der er omkring skolen.... I 2016 blev jeg valgt som næstformand. Udover dette hverv forsøger jeg efter bedste evne at have indsigt i skolens økonomi samt relevant lovgivning.... Generelt går jeg ind for, at skolen holder fast i sin identitet og sine traditioner, sine metoder og sit dannelsesideal. Men skolen skal også - på alle klassetrin - forbinde sig med det samfund og den tid, den virker i.... Jeg vil gerne være med til at sikre en skole, der står stærkt både økonomisk, fagligt og kunstnerisk. Som forældrerepræsentant ligger det mig desuden på sinde, at forældrene til stadighed bliver hørt og set! Jeg er meget glad for, at vi i skolebestyrelsen har et så fremragende samarbejde, internt, med skoleledelsen og med alle andre på skolen. Kun derved kan vi løfte det store ansvar, vi sidder med. - Ved siden af min bestyrelsespost er jeg redaktør af nyhedsbrevet "Fællesflyveren".

Kim Claus Hermansen

Billede
Funktion: Medlem, udpeget af Skoleforeningen, senest 2016
Adresse: Damtoften 16 Voerladegård
Postnr.:  Skanderborg
Telefon: 56496817
Beskrivelse: Vores søn Mikkel afrundede i 2014 sine 12 skønne år på denne hans elskede skole med kransen på sit hovede. Hans kærlighed til SIN skole, og til SINE læreres varme og dygtige levendegørelse af Steiners pædagogiske impulser deles fuldt ud af hans forældre, som på hans vegne TILVALGTE netop denne skole. Siden 2003 har jeg lagt sjæl og interesse i skolen gennem mit arbejde i bestyrelsen, først som forældrevalgt og som suppleant, og nu som udpeget af skoleforeningen. Det har givet mig mulighed for at fortsætte med arbejdet for noget af dét, jeg brænder allermest for, og har fortsat mulighed for at være med til at bære skolen videre til gavn og glæde for nuværende og kommende elever. Forventningerne til de, som af antroposofisk baserede organisationer er udpeget til bestyrelsen, er ikke mindst at man medvirker til at arbejde for at skolen bevarer sit faste ståsted på Steiners antropofiske grundlag og pædagogik, mens den følger med tiden og er i stadig udvikling. Pædagogikken skal betragtes som en LEVENDE KUNSTART, som ikke må forstene i videnskab og tørre tal. Som pædagogstuderende skrev jeg for mange år siden speciale i det den gang eksotiske fænomen "Rudolf Steiner pædagogik", og de impulser mine studier og mine praktikker i steinerbørnehave og som gæsteelev på børnehaveseminariet, samt mine videre studier af Steiners impulser har været en livgivende inspiration for mig gennem mine mange år som pædagog. Det har fulgt mig overalt i mange, vidt forskellige, institutionsformer - primært med børn mellem 3 og 12 år -, og ledt mig til i praksis at finde "min egen pædagogik" - som er i stadig udvikling. I en halv snes år har jeg været pædagog og støtte hos skolens nærmeste nabo, Mallinggaard SFO, og sideløbende haft støtteopgaver i børnehaver. Tidligere var jeg medlem af min datters skoles bestyrelse, og sammen med "Ildfuglen" arrangerede jeg Bornholms første eurytmiforestillinger på Rønne gamle teater og i Svaneke. Sammen med min kone Anne-Mie deltog jeg i en antroposofisk studiegruppe, som blandt andet drev "Aftenskolen for det frie menneske". Mange har her mødt steinerpædagogiske og antrosofiske kapaciteter som Inger Brockman - stifteren af Danmarks første steinerbørnehave og af børnehaveseminariet i Charlottenlund -, Oscar Borgman - daværende formand for Antropofisk selskab i Danmark -, Elisabeth Møller Hansen, antroposofisk læge, Hans Jørgen Høiness, antroposofisk norsk idehistoriker og meget mere, samt ikke så få steinerlærere, skolegrundlæggere, arkitekter m.fl. Desværre lykkedes det ikke gruppen at oprette en steinerskole på Øen, og vi forlod solskinsøen med det primære formål at finde en god Rudolf Steiner skole til vores søn. Steinerskolen anser jeg for at være "lærernes skole", og vi andre - bestyrelsen - har alene til opgave at sørge for de praktiske muligheder og økonomiske forudsætninger, så lærerne kan få de bedste vilkår for at udøve deres steinerpædagogik, og (med)opdrage vores børn i verdens mest fantastiske pædagogiske ånd.

Maj-Britt Juul Frommelt

Billede
Funktion: Medlem, udpeget af Babuska
Adresse: Alkenvej 37, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Telefon: 26640020
Mobil: 26640020
Emailadresse: [email protected]

Oliver Sebastian Wolgast

Billede
Funktion: Medlem, forældrerepræsentant
Adresse: Villavej 30, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Mobil: 24429283
Emailadresse: [email protected]

Gitta Kristensen

Billede
Funktion: 2. suppleant
Adresse: Enebærvej 3, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Mobil: 31670104
Emailadresse: [email protected]

Mia N. Gregersen

Billede
Funktion: 1. suppleant