Skolebestyrelsen

Mourits Dahl-Hansen

Billede
Funktion: Formand, udpeget af Audonicon
Adresse: Æblevej 12
Postnr.: 8270  Højbjerg
Telefon: 86277679
Mobil: 22466679
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er oprindelig uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og underviste i en årrække i disse fag på VUC. Med mine egne børn i Steinerskole udviklede jeg en stor interesse for pædagogikken, hvilket resulterede i, at jeg tog jeg en steinerpædagogisk uddannelse og blev ansat som klasselærer på skolen i Århus. Efter 28 år som klasselærer på en steinerskole - heraf de sidste syv år i Skanderborg - er jeg nu gået på pension og vil gerne fortsætte med at arbejde for den skole, som er kommet til at betyde meget for mig. Den gode og spændende udvikling,skolen har været igennem de seneste år vil jeg gerne bidrage til at fortsætte og videreudvikle. Desuden vil jeg være med til at styrke forbindelsen til de andre frie skoler,og arbejde for at opbygge en god læreruddannelse for vores kommende lærere. Jeg er gift med Bodil, og vi har to nu granvoksne børn og fem børnebørn. Jeg trådte ind i bestyrelsen ved årsskiftet 2014/15 som udpeget af Audonicon og valgt til formand i januar 2016.

Stig Bredholt Bahnson

Billede
Funktion: Næstformand, forældrerepræsentant
Adresse: Egholmsvej 7, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Telefon: 86182936
Mobil: 61331549
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: I bestyrelsen siden 2013 (genvalgt 2017). Jeg er far til Emil i 7. klasse, Inger i 5. klasse og Kasper i 1. klasse. Jeg bor med min kone Kirsten og børnene i Skanderborg midtby, og arbejder i Danske Banks IT-afdeling i Brabrand. Jeg er uddannet indenfor revision og regnskab samt byggeri. Vi valgte Rudolf Steiner-skolen ud fra overvejelser om børnenes tryghed, trivsel og dannelse. Siden er jeg så blevet indfanget af skolens særlige ånd - den stemning og følelse, der er omkring skolen.... I 2016 blev jeg valgt som næstformand. Udover dette hverv forsøger jeg efter bedste evne at have indsigt i skolens økonomi samt relevant lovgivning.... Generelt går jeg ind for, at skolen holder fast i sin identitet og sine traditioner, sine metoder og sit dannelsesideal. Men skolen skal også - på alle klassetrin - forbinde sig med det samfund og den tid, den virker i.... Jeg vil gerne være med til at sikre en skole, der står stærkt både økonomisk, fagligt og kunstnerisk. Som forældrerepræsentant ligger det mig desuden på sinde, at forældrene til stadighed bliver hørt og set! Jeg er meget glad for, at vi i skolebestyrelsen har et så fremragende samarbejde, internt, med skoleledelsen og med alle andre på skolen. Kun derved kan vi løfte det store ansvar, vi sidder med. - Ved siden af min bestyrelsespost er jeg redaktør af nyhedsbrevet "Fællesflyveren".

Kim Claus Hermansen

Billede
Funktion: Medlem, udpeget af Skoleforeningen
Adresse: Damtoften 16 Voerladegård
Postnr.:  Skanderborg
Telefon: 56496817
Beskrivelse: Vores søn Mikkel afsluttede i 2014 sine 12 skønne år på denne hans elskede skole, med kransen på sit hovede. "Barnets" kærlighed til sin skole, og til lærernes kærlige og professionelle virkeliggørelse af Steiners geniale pædagogiske impulser, deles fuldt ud af hans forældre, som jo i sin tid på hans vegne tilvalgte netop denne pædagogik. Siden 2003 har jeg været medlem af bestyrelsen, dels som forældrevalgt og som suppleant. Nu er jeg den ene af de to, skoleforeningen har udpeget. Derved har jeg fået mulighed for at fortsætte mit arbejde her, og give mit bidrag til at bære skolen videre til gavn og glæde for nuværende og kommende elever. Som "udpeget" forventes man ikke mindst at stå som en slags "garant" for at skolen udvikles og følger med tiden, uden at miste sit faste fodfæste på sit antroposofiske grundlag. Det er afgørende at pædagogikken lever som en KUNSTART, og ikke forstener i videnskab og tørre tal. I 1973 skrev jeg som "almindelig" pædagogstuderende speciale i det eksotiske fænomen "Rudolf Steiner pædagogik" - og de impulser, jeg fik gennem mine studier af praksis - som praktikant i Farum-børnehaven og gæsteelev hos Inger Brochman på børnehaveseminariet i Charlottelund -, og mine studier af Steiners foredrag og andres skriverier om Steiner og antroposofien, har inspireret mig igennem mine mange år som pædagog i en masse, og meget forskellige, institutionsformer - altid kommunale eller amtslige -, og jeg har fundet "min egen pædagogik", som stadig udvikler sig. Siden 2002 har jeg været pædagog hos skolens nærmeste nabo, Mallinggaard SFO, og sideløbende haft støtteopgaver i børnehaver. I Svaneke var jeg medlem af min datters skoles bestyrelse, og sammen med "Ildfuglen" arrangerede jeg Bornholms første eurytmiforestillinger på Rønne gamle teater og i Svaneke. Min kone Anne-Mie og jeg var med i en antroposofisk studiegruppe, som desuden drev den kommunalt støttede "Aftenskolen for det frie menneske". Mange har her mødt blandt andre stifteren af Danmarks første steinerbørnehave og af børnehaveseminariet i Charlottenlund, Inger Brochman, den daværende formand for Antropofisk selskab i Danmark, Oscar Borgman Hansen, læge Elisabeth Møller Hansen, norske idéhistoriker m.m. Hans Jørgen Høiness, og ikke så få steinerlærere, skolegrundlæggere, arkitekter m.fl. Desværre lykkedes det ikke gruppen at oprette en Rudolf Steiner skole, og i 2002 forlod vores familie solskinsøen med det primære formål at komme i nærheden af en god Rudolf Steiner skole til vores søn. Vi endte i Voerladegård, og Mikkel kom til at gå på Skanderborgskolen - måske landets bedste steinerskole... Jeg anser skolen for at være "lærernes skole", og vi andre er alene til for at sørge for de praktiske muligheder og økonomiske forudsætninger, for at lærerne får de bedste vilkår for at udøve deres pædagogik, og (med)opdrage vores børn i verdens mest fantastiske pædagogiske ånd.

Nanna Lund

Billede
Funktion: Medlem, forældrerepræsentant
Adresse: Gammelgårdsvej 1, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Mobil: 40632801
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er mor til Valdemar i 5. klasse og til Bjørg i 2.Kl. Halfdan i Babuska. Jeg bor i Virring, som ligger lidt øst for Skanderborg. Vi har valgt Rudolf Steiner skolen til Vores børn, da vi synes det er en fantastisk undervisningsform som udvikler hele barnet, samt åbner for muligheder fagligt, kunstnerisk, musisk og socialt, som vi ikke finder på andre skoler. Jeg har selv gået på en Steiner skole i 12 år. Nu glæder jeg mig over, at være med i skolens udvikling som forælder. Jeg brænder for at underbygge alle de gode initiativer der er på skolen, så der fortsat sikres en god udvikling i skolens ånd. Samt at få skolen til at vokse og tiltrække endnu flere elever. Jeg er uddannet Arkitekt - Industriel designer fra Arkitetkskolen i Aarhus. Til daglig arbejder jeg hos Vestas, med nye spirende innovationsprojekter og med optimering af eksisterende vindmøller. Her udvikler, definerer og designer arbejdsprocesser i forbindelse med transport, opsætning og servicering af Vindmøller. Min nuværende valgperiode i bestyrelsen er 2018-2020

Maj-Britt Juul Frommelt

Billede
Funktion: Medlem, udpeget af Babuska
Adresse: Alkenvej 37, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Telefon: 26640020
Mobil: 26640020
Emailadresse: [email protected]

Oliver Sebastian Wolgast

Billede
Funktion: Medlem, forældrerepræsentant
Adresse: Villavej 30, 8660 Skanderborg
Postnr.: 8660  Skanderborg
Mobil: 24429283
Emailadresse: [email protected]

Gitta Kristensen

Billede
Funktion: 1. suppleant
Adresse: Enebærvej 3, 8464 Galten
Postnr.: 8464  Galten
Mobil: 31670104
Emailadresse: [email protected]

Mia N. Gregersen

Billede
Funktion: 2. suppleant