TANDPLEJE

Almindelig tandpleje, forebyggelse og kontrol, foregår hos den kommunale tandpleje i den kommune, hvor barnet bor.

Forældrene skal selv tage kontakt til den pågældende tandklinik i barnets bopælskommune.

Skanderborg Kommunale Tandpleje
Sygehusvej 24, 8660 Skanderborg
tlf. 87942828

Odder Kommunale Tandpleje
Vitaparkvej 9, 8300 Odder
tlf. 87803570

Borgmesterbakkens Tandklinik
Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens
tlf. 70806851

Aarhus Kommune
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Sundhed/Tandplejen.aspx