Juni 2017

Kære forældre.

Så står der juni på kalenderen og det mærkes nu tydeligt på eleverne, at sommerferien nærmer sig. De er mere snakkesalige og lystige og har lidt sværere ved at komme ind til timerne og holde fokus på undervisningen. Længslen efter sol, sommer og ferie er stor. Og mon ikke, at vi alle kan mærke samme længsel?

Et emne der har fyldt meget på de danske Steinerskoler i dette skoleår, har været anerkendelsen af den nye Steiner-HF. Der har været afholdt mange møder, hvor vi bl.a. har drøftet de forskellige krav der er til de skoler, der ønsker at tilbyde Steiner-HF. Disse omhandler bl.a. lærernes uddannelse, klassekvotienter og ansættelse af rektor. Hvor landets største skoler arbejder på at tilbyde Steiner-HF fra august 2018, er dette ikke muligt for os her i Skanderborg. Vi har ganske enkelt ikke de 20 elever der skal være i både 2. og 3. vg, det år man begynder. Så vi har udsat Steiner-HF her på skolen, men arbejder videre med andre idéer for vores ældste klasser. Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan det vil påvirke vores skole, når vores naboskole i Århus vil tilbyde en HF, men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre med processen.

Vi har haft stillingen som klasselærer til vores kommende 1.klasselærer slået op og har ansat Elfir Hyldahl Jensen i stillingen. Elfir blev uddannet som steinerlærer på Audonicon i slutningen af 90’erne og har siden virket som lærer på både friskoler, efterskoler og senest på Steinerskolen i Vejle. Vi glæder os til at byde Elfir velkommen på skolen.

Ligeledes har vi søgt efter en ny leder i SFO’en og har i disse dage samtaler med forskellige ansøgere. Vores SFO har desværre været hårdt ramt af både sygdom og personaleskift og vi glæder os således meget til, at den faste personalegruppe bliver samlet om at skabe et godt og trygt eftermiddagstilbud til vores yngste elever.

Som I nok alle har set, arbejdes der i disse uger på første fase af den store omlægning af vores legeplads. Et stort nyt fliseareal der kalder på leg af alskens slags.

fredag d. 16. juni kl 19.00 i Audonicons store sal afholder vi vores traditionsrige sommerkoncert. Alle er hjertelig velkommen og tag endelig bedsteforældre og naboer med! Se også mailen fra Martin Haugård ang elevernes mødetidspunkter mm.

På tirsdag d. 20. juni kl 11.00 skal hele skolen igen til optræden i Audonicons sal, men denne gang som publikum. Det er den ældste klasse fra Steinerskolen i Flensborg, der kommer på besøg og har inviteret os til at overvære deres store afslutningseurytmiforestilling. Det glæder vi os meget til.

Ellers vil næste uge bære lidt præg af afrunding og afslutningstimer med diverse faglærere. Torsdag d. 22/6 vil klasserne, efter hovedfag, flytte klasselokale til det lokale de skal ”bo” i efter sommerferien. Torsdagens fagtimer bruges således sammen med klasselæreren til oprydning og flytning. Skoledagen slutter kl 12.20, hvorefter SFO’en og lektieklubben er åben.

Fredag d. 23/6 holder klasserne afslutning i deres klasse i hovedfagstimen og kl 10.30 overtager 2.vg roret og vil planlægge sjov og leg med resten af skolen. Det skal nok blive festligt! Denne dag slutter også kl 12.20.

Endelig er der vores sommerafslutning lørdag d. 24. juni kl 10.15 til ca 11.30 i skolen sal.
Her skal vi se 1.kl’s eventyrskuespil, der vil være vidnesbyrdoverrækkelse og vi skal sammen festligt afrunde dette skoleår.

For mig bliver det også en afrunding på et mangeårigt arbejdsliv her på Steinerskolen i Skanderborg. Som I måske har hørt, har jeg pga sygdom, valgt at trække mig som leder for skolen. Det har bestemt ikke været nogen let beslutning, men desværre nødvendig.
Jeg vil gerne takke mange mange gange for et fantastisk samarbejde. Vi er heldige her på skolen at være beriget med en stor og dejlig forældreflok der gerne bidrager og bærer med. Og vi er SÅ heldige, at I vil sende jeres vidunderlige børn herhen i vores varetægt mange timer om dagen! Af hjertet tak for det.
Jeg vil savne jer alle og bestemt også komme forbi i tide og utide.
Selvom jeg nu til sommerafslutningen takker af som skoleleder, vil jeg stadig være på skolen i efterårsmånederne, hvor jeg bl.a. skal hjælpe den nye leder i gang.

Det nye skoleår begynder mandag d. 14. august kl 8.05.
SFO’en har åben fra d. 31. juli fra kl 8.00 – 16.00.

Med ønsket om en dejlig sommer

Iben