Kort fortalt om skolen.

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en friskole for 0-12. klasse med vægt på boglige, kunstneriske, håndværks-
mæssige og sociale færdigheder.

Vi er en skole for livet med et højt fagligt niveau, der bevarer lærelysten og fremmer selvstændigheden.

Steinerskolerne er ude i verden kendt som Waldorfskoler. Med over 1000 skoler i mere end 60 lande verden over, er det den største internationale
friskolebevægelse i verden.

Vi fejrede vores 30 års jubilæum i 2011, og hviler på et solidt fundament. 

Vi har et stærkt fællesskab med
engagerede og dygtige lærere, medlevende forældre og livsglade elever.

Læs mere om skolens målsætning...

Julebasar d. 29/11

Dagen startes med elevforestillinger i Audonicon kl. 10, og derefter er boderne og forlystelserne åbne fra 11.30 til 16. Alle er velkomne.

Skolens elever bruger tre dage i denne uge på at arbejde i forskellige værksteder med at fremstille effekter til boderne i basaren. I håndarbejdslokalet vil eleverne hækle og strikke julepynt, fx mus og nisser. I sløjdlokalet laves der julegaver af træ til legeværelset og køkkenet. Nogle elever skal lave lanterner og fine flettede julestjerne af papir, og andre skal filte nisser og trolde. I systuen skal der syes varmepuder, forklæder og forskelligt julepynt, og 1. klasse vil lave sommerfuglekasser og uroer af træ, uld og bivoks. Der er et bageværksted, som sikrer at kageboden vil være velforsynet med småkager og honningkager. 


Skolens lokaler vil huse de mange forskellige boder. Der er en krambod med kvalitets genbrugsting, der er fiskedam, tombola, lykkehjul og bueskydning. Der er boder med gran, bolcher og så selvfølgelig alle de ting som eleverne møjsommeligt har fremstillet. Til de slunkne maver er der vikinge-risengrødsbod og også en café med lækker mad.

Overskuddet fra julebasaren går til skolens legeplads, der står foran en større ombygning.

Valg af ungdomsuddannelse?

Vores overskole, 9.-12. kl. er et alternativ til ungdomsuddannelserne.

Sprog, naturvidenskab, musik, drama, bevægelse, rejser, kunst og kultur.

Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt 9.-12.klassetrin på de danske Steinerskoler, herunder Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg.

De konkluderer bl.a.:

Eleverne ser sig som "hele mennesker" og ikke kun som "elever" eller "mennesker under uddannelse eller i oplæring".

Fraværet af afgangsprøve/eksamen ser ikke ud til at skabe barrierer for de unge i forhold til arbejdsmarkedet eller de videregående uddannelser.

Timetallet ligger højere end andre ungdomsuddannelser. Det betyder, at der tilbydes et meget varieret undervisningstilbud, indeholdende en bred vifte af aktiviteter (boglige fag, kunstneriske fag og håndværksmæssige fag), som gensidigt støtter op om hinanden. På den måde er overskolen i udgangspunktet og med hensyn til timer og ressourcer bedre stillet end de almene gymnasier.

Læs mere om overskolen her...