Steiner-HF

 

Steinerskolernes 11. og 12 klasse er med i gymnasiereformen

 

Det er en glæde at det er lykkedes Steinerskolernes 11.12. udvalg at påvirke de politiske partier således at der i den netop vedtagne gymnasiereform er åbnet for at Steinerskolernes 11. og 12. klasse i sin eksamens- og prøvefri form kan godkendes som et ”Steiner HF”. 

 

Det er en aftale, der giver skolerne mulighed for at modtage støtte til undervisningen, og eleverne mulighed for at søge SU og få de særlige uddannelses rejsekort. Idet der skal pågå et længere forberedelsesarbejde forventes det, at det tidligst kan gennemføres fra sommeren 2017 eller 2018.

 

Skolerne vil naturligvis skulle tilpasse sig regelsættet for HF på en række områder, men det er skolernes opfattelse at det faglige niveau og det faglige indhold på Steinerskolerne er på et højere niveau end det der kræves på det nye to årige HF. Dette er også bekræftet i de forhandlinger, der har foregået med de politiske ordførere og ministeriet.

 

Vi fastholder muligheden for at anvende de særlige pædagogiske metoder, herunder at vi kan fastholde at vi ikke bruger karakterer og eksamen, men fastholder vidnesbyrdet som afgangsbeviset på en Steiner HF.

 

Skolens elever vil fortsat skulle søge optagelse via kvote 2, men med et godt vidnesbyrd vil mange i lighed med i dag kunne komme direkte ind på det studie, de ønsker.

 

Mere information efter sommerferien

 

Steinerskolernes 11.12. udvalg.

Christina Vilhelmsen, Jens Henriksen, Thomas Uhrskov & Jakob Laursen

Skolen ønsker alle en fantastisk dejlig sommerferie smiley


 

Kort fortalt om skolen.

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en friskole for 0-12. klasse med vægt på boglige, kunstneriske, håndværks-
mæssige og sociale færdigheder.

Vi er en skole for livet med et højt fagligt niveau, der bevarer lærelysten og fremmer selvstændigheden.

Steinerskolerne er ude i verden kendt som Waldorfskoler. Med over 1000 skoler i mere end 60 lande verden over, er det den største internationale
friskolebevægelse i verden.

Vi fejrede vores 30 års jubilæum i 2011, og hviler på et solidt fundament. 

Vi har et stærkt fællesskab med
engagerede og dygtige lærere, medlevende forældre og livsglade elever.

Læs mere om skolens målsætning...

3. videregående 2016

Valg af ungdomsuddannelse?

Vores overskole, 9.-12. kl. er et alternativ til ungdomsuddannelserne.

Sprog, naturvidenskab, musik, drama, bevægelse, rejser, kunst og kultur.

Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt 9.-12.klassetrin på de danske Steinerskoler, herunder Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg.

De konkluderer bl.a.:

Eleverne ser sig som "hele mennesker" og ikke kun som "elever" eller "mennesker under uddannelse eller i oplæring".

Fraværet af afgangsprøve/eksamen ser ikke ud til at skabe barrierer for de unge i forhold til arbejdsmarkedet eller de videregående uddannelser.

Timetallet ligger højere end andre ungdomsuddannelser. Det betyder, at der tilbydes et meget varieret undervisningstilbud, indeholdende en bred vifte af aktiviteter (boglige fag, kunstneriske fag og håndværksmæssige fag), som gensidigt støtter op om hinanden. På den måde er overskolen i udgangspunktet og med hensyn til timer og ressourcer bedre stillet end de almene gymnasier.

Læs mere om overskolen her...