Kort fortalt om skolen.

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en friskole for 0-12. klasse med vægt på boglige, kunstneriske, håndværks-
mæssige og sociale færdigheder.

Vi er en skole for livet med et højt fagligt niveau, der bevarer lærelysten og fremmer selvstændigheden.

Steinerskolerne er ude i verden kendt som Waldorfskoler. Med over 1000 skoler i mere end 60 lande verden over, er det den største internationale
friskolebevægelse i verden.

Vi fejrede vores 30 års jubilæum i 2011, og hviler på et solidt fundament. 

Vi har et stærkt fællesskab med
engagerede og dygtige lærere, medlevende forældre og livsglade elever.

Læs mere om skolens målsætning...

ADVENTSSPIRAL

Tirsdag d. 1. december kl. 19,00 i Audonicons sal.

At gå adventsspiral er en begivenhed der finder sted på Rudolf Steinerskoler landet over. I år vil alle skolens elever og lærere således gå adventsspiral tirsdag d. 1. december i skoletiden.

Hvert år er der imidlertid et ønske fra nogle af skolens forældre om muligheden for også at gå i adventsspiralen. Det kan være man har prøvet det før og fundet glæde derved eller måske har man bare hørt om det og kunne tænke sig at prøve det selv.
Vi vil derfor tilbyde nuværende og ”gamle” forældre, samt andre interesserede at gå med i spiralen tirsdag aften.

I adventsspiralen går vi i det mørke rum ind til det fælles store lys. Ved dette tænder vi vores eget lys, som vi bærer med ud og sætter i kredsens spiral. Hvert enkelt lys lyser varmt og klart, og efterhånden som flere og flere sætter deres lys, oplyses rummet mere og mere.
Det er på samme tid en inderlig og æstetisk oplevelse. Glæde og alvor går hånd i hånd, og når dette sker, opstår den stemning vi kalder højtidsstemning.
Roen sænker sig efter den hektiske basartid. Det er atter blevet advent.
Vi beder om, at børn ikke deltager i dette voksenarrangement.

Valg af ungdomsuddannelse?

Vores overskole, 9.-12. kl. er et alternativ til ungdomsuddannelserne.

Sprog, naturvidenskab, musik, drama, bevægelse, rejser, kunst og kultur.

Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt 9.-12.klassetrin på de danske Steinerskoler, herunder Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg.

De konkluderer bl.a.:

Eleverne ser sig som "hele mennesker" og ikke kun som "elever" eller "mennesker under uddannelse eller i oplæring".

Fraværet af afgangsprøve/eksamen ser ikke ud til at skabe barrierer for de unge i forhold til arbejdsmarkedet eller de videregående uddannelser.

Timetallet ligger højere end andre ungdomsuddannelser. Det betyder, at der tilbydes et meget varieret undervisningstilbud, indeholdende en bred vifte af aktiviteter (boglige fag, kunstneriske fag og håndværksmæssige fag), som gensidigt støtter op om hinanden. På den måde er overskolen i udgangspunktet og med hensyn til timer og ressourcer bedre stillet end de almene gymnasier.

Læs mere om overskolen her...