Eurytmi

Højt fagligt niveau, lærelyst og selvstændighed

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg er en friskole for 0-12. klasse med vægt på boglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder.

Vi har et stærkt fællesskab med engagerede og dygtige lærere, medlevende forældre og livsglade elever.

Læs mere om skolens målsætning...

Vores overskole, 9.-12. kl. er et alternativ til ungdomsuddannelserne

Sprog, naturvidenskab, musik, drama, bevægelse, rejser, kunst og kultur.

Danmarks Pædagogiske Universitet konkluderer bl.a.:

Eleverne ser sig som "hele mennesker" og ikke kun som "elever" eller "mennesker under uddannelse eller i oplæring". Fraværet af eksamen ser ikke ud til at skabe barrierer for de unge i forhold til arbejdsmarkedet eller de videregående uddannelser.

Læs mere om overskolen her...